- Den einaste andre som ikkje har møtt, var statsråd

foto