– Redd vi flikkar og flikkar på ein skule som ikkje blir god nok

foto