Feiring i friluft i lag med foreldre og born

foto