Etter møtet om sentrumsutvikling har det blitt reist spørsmål om opningstidene i Stryn.

Vi spurde leiar av Stryn Handel om stengetid kl. 17 kan vere noko av årsaka til handelslekkasje og svak handelsutvikling i Stryn.

– Eg var på møtet og det var veldig interessant. Det er klart at skal vi vere offensive så må vi nok vurdere å utvide opningstidene, seier Olav Atle Øvreberg på vegne av Stryn Handel med 36 medlemsbedrifter, pluss Stryn Torg.

– Må kunne konkurrere

Han vedkjenner at det er stille i butikkane på føremiddagane og at handelen tek seg opp før stengetid.

– Skal vi konkurrere med nabobygdene våre så må vi gjere nokre grep. Eg vil ta opp dette med opningstider med styret i Stryn Handel ved neste møte, seier han.

Låg vekst Under møtet om sentrumsutvikling viste Geirmund Dvergsdal statistikk på omsetting per innbyggjar i detaljhandelen. Eid, Ørsta og Volda har alle større utvikling frå 2008 til 2016 enn kva Stryn har. Korte opningstider kan vere noko av forklaringa. Foto: Roger Oldeide

Øvreberg seier det kan vere på tide ettersom opningstidene ikkje har vore diskutert eller endra på 6 – 7 år.

– Då utvida vi opningstidene frå 16.30 til 17.00 på kvardagane og frå 14.00 til 15.00 i helgene.

– Kva opningstider ser du for deg?

– Eg ser for meg at butikkane har ope til klokka 20, seier han.

– Kva er den største utfordringa for handelsstanden i Stryn, per i dag?

– Det er den aukande netthandelen. Det vi kan gjere noko med er handelslekkasjen til Eid og Ørsta og Volda. Opningstider til klokka 20 vil truleg bidrege til større utvikling, seier Øvreberg.

Eit tidsspørsmål

Han seier at med utvida opningstider så vil butikkane få behov for fleire deltidsstillingar og ekstrahjelp, men om det er stemning for dette blant medlemsbedriftene, er han usikker på.

– Det står att å sjå, men eg trur det berre er eit tidsspørsmål før vi må utvide opningstidene, seier Øvreberg.

Positiv til endring

Leiar av Stryn Sko, May Britt Andersen, er samd i at opningstidene i Stryn må endrast.

Samd May Britt Andersen ved Stryn Sko, er positiv til at opningstidene i Stryn bør utvidast. Foto: Roger Oldeide

– Absolutt. Eg ser for meg at vi har ope i Stryn til klokka 20 frå mai til september. Laurdagane bør vi ha ope til klokka 16, seier Andersen som er meir usikker på vinterhalvåret.

– Ope til klokka 17 er nok litt tidleg, men eg trur det er lenge nok å ha ope til klokka 18 frå måndag til torsdag vinterhalvåret. Eg er i alle fall positiv til ei endring på dette, fastslår Andersen.