Chefs Dinner Norge seier sjølve dei er blant dei største eldsjelene i landet når det gjeld lokal mat og drikke.

På utvalde stader held dei Chefs Dinner med inntil 10 rettar.Middagen er basert på lokale råvarer, lokal drikke, tillaga og servert i ei ramme av lokal humor og kreativ kokkekunst. Bak Chefs Dinner Norge finn ein Nils Henning Nesje frå Storfjord Hotell, Preben Moen frå Gloppen Hotell, Gunnar Nagel- Dahl, matattaché hos fylkesmannen i Hordaland og Torstein Hatlevik fra Haaheim Gaard.

Smaksprøver

Til Strynemessa kjem tre av dei: Torstein Hatlevik, Nils Henning Nesje og Gunnar Nagel-Dahl.

– Vi gler oss, forsikrar Torstein Hatlevik.Laurdag skal dei kokkelere i tre omgangar:Først blir det ein runde med fisk og sjømat, deretter blir det ein runde med kjøt og vilt, og til slutt vert det sjølvsagt dessert i fokus. – Vi skal vere på messa og jobbe med lokal mat og setje fokus på lokale råvarer, seier Hatlevik. – Folk får sjå korleis vi førebur oss og jobbar med maten, og det blir også litt smaksprøver å få. Først med fisk, så kjøt og vilt med same opplegget. – Blir det litt å smake på når det kjem til dessertar også?– Du kan skjøne det. Berre gode ting!

Kakedommar

Chefs Dinner Norge-karane skal også vere dommarar i kakebakekonkurransen, og Hatlevik skal vere auksjonarius.

– Kva ventar du deg av denne konkurransen?– Eg er sikker på at heile Stryn er fullt av damer som har den beste kakeoppskrifta i verda. Og ettersom eg er ein mann som er svært glad i kaker, har eg store forventningar til denne konkurransen, seier Torstein Hatlevik. – Dette blir kanskje dagens høgdepunkt, rett og slett!

Nils Henning Nesje, kjøkkensjef på Storfjord Hotell, Norges beste småhotell ifølge Tripadvisor.
Og sjølvsagt får publikum smake på det, alt saman.
Chefs Dinner Norge, kokkar med eit brennande engasjement for lokal mat og drikke.
Torstein Hatlevik, kjend frå NRK sitt program om Haaheim Gaard der han har hatt enorm suksess med sitt konsept rundt lokal mat.
Gunnar Nagell Dahl, Bergens svar på «Hellstrøm», seniorkonsulent og matattaché hos fylkesmannen i Hordaland.