Vedtok start av arbeidet med reguleringsplan for "hompetitten-vegen" fv 60