Skal godkjenne kjøp av bustadfelt i Sør-Markane

foto