– I ein del tilfelle kjem ikkje politiet i det heile tatt