Det er klart for første luke av årets julekalender i Fjordingen!

Bildet i luke 1 bør vere til å kjenne att. Eller? Spørsmålet er i alle fall: I kva bygd er vi i her?

Veit du svaret sender du dette til redaksjon@fjordingen.no.

Merk e-posten med luke-nummeret, og hugs å få med namnet ditt og adresse i tilfelle du skulle bli trekt ut som vinnar av eit Flaxlodd!

Svar og vinnar vert offentleggjort på Fjordingen si nettside påfølgjande føremiddag.