Kreftregisteret: 13.000 krefttilfelle kunne vore unngått

foto