Norske mjølkebønder kjøpte kvotar for utanlands-foredling på 300 tonn

foto