Sterkt fjorårsresultat for Stryn Hotel -og den gode utviklinga held fram

foto