For brei last i dette tidsrommet gav bruksforbod

foto