Føreslår «utflytting» av kommunale arbeidsplassar til Olden