– Vi kjenner oss ikkje att slik det vert framstilt