400 mill. meir til vedlikehald av fylkesvegar i år

foto