– Aksepterer ikkje lån av to båtplassar som erstatning av grunn

foto