Stryn vgs opnar att måndag - elevane må gå skift

foto