Heimebaserte tenester i Hornindal er ikkje berørt

foto