Slik unngår du å misse karaktergrunnlag i kroppsøving