Spelar inn film frå Oldedalen - leitar etter gut til hovudrolla