Ifølge ei sak i Stavanger Aftenblad fredag stod det at fylkesordførar Jenny Følling hadde snudd i regionreforma og sagt nei til Vestlandsregionen, ein avtale ho sjølv har vore med å skipa. Fylkesordføraren avvisar overfor Firda at ho har sagt nei til avtalen.

- No skal vi høyre folket før vi tar stilling i desember. Det kan ikkje stå at det er gjort vedtak når fylkestingsgruppa ikkje ein gong har vore med, seier Følling som er tydeleg på at det er fylkestingsgruppa som skal ta avgjerd i saka.

Det gruppa har vedtatt er å sende avtalen om ein ny Vestlandsregion ut på høyring.

Senterpartiet sin fylkesleiar, Sigurd Reknes, stadfestar at det ikkje er grunnlag for å seie at Følling har brutt sin eigen avtale om ein Vestlandsregion. Reksnes (Sp) understrekar at dei har hatt eit rådgjevande fylkesrådsmøte om saka. Trass i at det ikkje var noko røysting skal rådet likevel ha vore ganske klart.

– Vi fekk eit klart råd om at dette er noko partiet ikkje ønsker, og at vi bør seie nei når avtalen kjem til endeleg handsaming. Eg opplevde det var semje, seier Reknes til avisa.