Politibetjent Lasset Trosdahl opplyser at politiet har vitneforklaringar på at det er sett to ungdomar ved trappa bak Strynehallen rett før brannane starta. Ein av ungdomane hadde sykkel med seg.

Politiet ber om at desse to melder seg til politiet sjølv for å avgje vitneforklaring, seier Trosdahl.

Området bak hallen der ungdomane vart observerte. Foto: Harald Vartdal