Yrkesskulen i Ørsta samla på 70-talet elevar frå heile Nordfjord og Sunnmøre. Er du ein av dei som gjekk der i  1973 kan du kanskje hjelpe Olav Rønneberg (58) frå Eidsdal, som prøver å finne ut kven det var som redda hans ei natt denne vinteren.

Det er avisa Møre-Nytt som skriv om Olav som i fylla hadde sovna i ei snøfonn. Hadde det ikkje vore for to jenter som fann han og fekk han inn, er han sikker på at han hadde frose ihel i fonna. Du kan sjå heile artikkelen her.