Etter å ha køyrd av vegen i alkoholpåverka tilstand sette mannen seg ned og drakk store mengder alkohol. No må han sone 22 dagar i fengsel.

Mannen som er busett i Stryn kommune køyrde av vegen seint på kvelden 2. desember i fjor. Uhellet skjedde i Stryn. Mannen forlet bilen og tok deretter til å drikke alkohol. Fjordane tingrett legg til grunn at mannen hadde ein alkoholkonsentrasjon i blodet på minimum 1,0 då trafikkuhellet skjedde. I skjerpande retning har retten lagt vekt på at køyringa medførte uhell med materielle skader, samt at alkoholinntaket etterpå var svært stort. I formildande retning legg retten vekt på at mannen har tilstått utan atterhald.

Retten finn at 22 dagar i fengsel og ei bot på 33.000 kroner er passande straff. I tillegg må mannen klare seg utan førarkort i to år og to månader.