– Vanskeleg å planleggje når du får standardsvar med fristbrot