Vestland vil tenke nytt for å halde folketalet oppe