- Det er trygt for pasientar å kome til behandling

foto