Vegvesenet gav tilråding på sviktande grunnlag

foto