45 dagar fengsel for vald og drapstrussel mot kona

foto