Strålande kritikk for doktor-avhandling om karbonfangst

foto