Skal montere skredvarslar på utsett strekning

foto