Enda ein feil ved Helseplattforma – pasientar forsvinn frå ventelistene