Vil løfte fram fleire saker som gjeld ungdom

foto