Delt formannskap gjorde vedtak om kjøkkendrifta

foto