- Skal gjere vurderingar av vegstengingar undervegs