Fem nye smitta i Volda - ein hadde fått oppfriskingsdose