- Prøvesvara har stor betydning for å sjå omfanget av smitte i kommunen