Men svar på dispensasjonssøknad må vente til januar