Krev meir opplysningar om garderobe for brannkonstablar