Studentar skal få tilbod om vaksinedose 2 på studiestaden sin