Skal ha forlate mann i hjelpelaus tilstand - påstand om fengselsstraff