Ønskjer at innbyggjarane deltek i debatten om skulestruktur skal