Er litt meir utfylling i sjøen så øydeleggjande at ei viktig bedrift ikkje skal få utvikle seg?