Innvik AS leverte overskot trass stengd fabrikk i eitt kvartal