Men kommunen vil ha garantiar for at pengane kjem uavkorta tilbake

foto