- Eg ser ikkje dei store vanskane med å finne løysingar

foto