Korleis kan kommunen vere ein aktiv part i beredskapen?