Skulepolitikk vart eit viktig tema då Stryn Venstre opna valkampen utanfor Stryn Torg fredag ettermiddag.

Stryn Venstre hadde stilt seg midt i smørauget, i og med at det var rett etter skuletid og Stryn Torg ligg nær de vidaregåande skulen. Dermed kom det mange skuleungdommar fforbi, og nokre av dei var svært interesserte i å diskutere skulepolitikk med dei politiske kandidatane. Ei av dei var Ane Flo, som tok seg god tid og fekk stilt mange spørsmål om korleis politikarane forheldt seg til ulike problemstillingar innan det vidaregåande skuleverket i Sogn og Fjordane.

- Veldig flott å få spørsmål frå folk som er engasjerte og interesserte. Det er då det er kjekt å drive valkamp, sa Bernhard Hole, ein av politikarane på valkampstanden.

Stryn Venstre fekk også selskap frå Stortinget, då stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn hadde teke turen frå Eid for å delta i valkampopninga i indre deler av fjorden.

Frå stortingsbenken: Stryn Venstre hadde med seg stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn på si valkampopning. Frå venstre Antonia Karete Haugen Kongsvik (godt kledd i varmen fordi valkamp-T-skjorta i hastverk låg att i bilen...), Magne Wathne, Siri Nikoline Hegna Tenden, Bernhard Hole, Sveinung Rotevatn, Stig Ove Brobakke, Torstein Tvinnereim og Astrid Hoffart. Foto: Gunnhild Sindre