– Helseproblema ville stått i kø om eg ikkje tok grep

foto